Eerste ledenvergadering van de VvE van Piramidon komt er aan

30 april '20

Als eigenaar van een appartement ben je van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars. Ontwikkelingscombinatie Zeist Centrum VOF zal de opstart van de Vereniging begeleiden. Hiertoe zal een opstartvergadering worden ingepland, zodra er zicht is op de mogelijkheid om weer als groep samen te kunnen komen.

Tijdens de opstartvergadering zal onder andere een bestuur gekozen worden, maar zal de vergadering ook de begroting doornemen en indien mogelijk al vaststellen. Te zijner tijd zal je nader geïnformeerd worden over de agenda. Aan jou willen wij vragen al eens na te denken of je mogelijk zitting zou willen nemen in een bestuur, technische commissie of eventueel andere taken voor de vereniging zou kunnen vervullen.

Piramidon Zeist

Over de bouw

Onder tussen gaat de bouw van Pirmamidon gestaag door.